Gateway & Partners разширява мрежата си и открива франчайз офис в Молдова

Молдова е първият франчайз офис, който Gateway&Partners открива. Молдовската икономика, подобна на другите страни от Източния блок, зависи от руската покупателна способност, поради това съществува необходимост от диверсификация на пазара. Gateway & Partners в Молдова ще предложи услуги, които ще подпомогнат на местните производители да излязат на нови международни пазари.