IT un tehnoloģijas

Lai gan IT uzņēmumi strādā digitālajā vidē, arī viņiem ir nepieciešamība pēc B2B partneriem un jauniem klientiem. Mēs sniedzam atbalstu dažādiem IT uzņēmumiem, veicot tirgus izpēti, meklējot tiem piemērotus attīstīšanās virzienus un biznesa partnerus sākot ar Skandināvijas valstīm, līdz pat Indijai.

Lai gan IT uzņēmumi strādā digitālajā vidē, arī viņiem ir nepieciešamība pēc B2B partneriem un jauniem klientiem. Mēs sniedzam atbalstu dažādiem IT uzņēmumiem, veicot tirgus izpēti, meklējot tiem piemērotus attīstīšanās virzienus un biznesa partnerus sākot ar Skandināvijas valstīm, līdz pat Indijai.

Ko par mums runā

Mūsu nozarē ir ļoti svarīgi iegūt zināšanas par potenciālo tirgu un tā riskiem, pirms plānots tajā iekļūt. Gateway&Partners mums ir uzticams partneris tirgus izpētes procesā un mēs iesakam jebkuram uzņēmumam sadarboties ar Gateway&Partners, kad nepieciešams saprast uzņēmuma iespējas jauna tirgus iekarošanā.

Datakom izvēlējās sadarboties ar Gateway&Partners, lai veiktu tirgus izpēti un attīstītu internacionalizāciju. Pēdējo 2 gadu laikā starp uzņēmumiem Datakom un Gateway&Partners ir izveidojusies spēcīga sadarbība, kuras ietvaros Gateway&Partners veica pētījumus par bibliotēku digitalizācijas procesu 28 Eiropas Savienības valstīs, kā arī pētīja jaunā produkta potenciālu vairākos Eiropas tirgos.

Gateway&Partners veica pētījumu Lietuvas ICT asociācijai InfoBalt par Lietuvas ICT uzņēmuma potenciālu Ziemeļvalstīs. Pētījums sniedza pārskatu par 5 dažādiem segmentiem IT sektorā katrā valstī, nosakot sektorus ar vislielāko potenciālu Lietuvas uzņēmumiem, lai varētu iekļūt Ziemeļvalstu tirgū. Projekta noslēgumā tika noorganizētas individuālas tikšanās ar potenciālajiem partneriem Zviedrijā un Norvēģijā.

Gateway&Partners atbalstīja IT Cluster Latvia biedrus, veicot tirgus izpēti un sniedzot partneru piesaistes pakalpojumus. IT Cluster iesaka saviem biedriem izmantot Gateway&Partners pakalpojumus, jo Gateway komanda strādā ļoti kvalitatīvi, profesionāli un ir spējīgi apgūt un izprast sarežģītus risinājumus, kas bieži sastopami IT industrijā.

Papildus vairākiem sadarbības projektiem, Gateway&Partners veica detalizētu pētījumu par IT, veselības aprūpes un zaļās tehnoloģiskas industrijām Latvijā.
Gateway&Partners apkopotā informācija ir kā pamats, ko LIAA izmanto iekšējo lēmumu pieņemšanas procesā jautājumos, kas saistīti ar biznesa atbalsta instrumentiem un investīciju piesaistes stratēģiju attīstīšanu.

Mēs izvēlējāmies izmantot Gateway&Partners pakalpojumus, lai paplašinātu biznesa aktivitātes vairākos tirgos. Līdz šim brīdim Gateway&Partners mūs ir tikai un vienīgi pozitīvi pārsteidzis ar augstas kvalitātes pakalpojumiem un uz klienta vajadzībām vērstu pieeju. Nav viegli paskaidrot mūsu produkta specifiku potenciālajiem partneriem, taču Gateway&Partners konsultanti ar to lieliski tika galā un sniedza mums izsmeļošu tirgus informāciju, kā arī noorganizēja augstas kvalitātes tikšanās.