Строителство и строителни материали

Нашите услуги помагат на средно големите компании да се свържат с големи поддоставчици или строителни предприемачи на международно ниво.

Нашите услуги помагат на средно големите компании да се свържат с големи поддоставчици или строителни предприемачи на международно ниво.

Какво казват нашите клиенти

Gateway & Partners ни помогна в търсенето на партньори в Швеция и Норвегия за 3 наши дивизии, работещи съсстоманени конструкции, арматурни мрежи и машиностроене. От селектирани общо80 компании във всяка страна, Gateway & Partners ни организираха 4 бизнес посещения с възможност да се срещнем с 25 компании, сред които и водещи играчи в индустрията.

Мару Метал бе един от 8-те участници в събитието за B2B matchmaking в Дания, организирано от Gateway & Partners. Екипът на Gateway & Partners организира 4 срещи с потенциални партньори – строителни компании, които използват метални конструкции в своите проекти. Освен това бяха организирани 2 посещения в заводаза по-добро разбиране на специфичните нужди на пазара.

Gateway&Partnersсе справи успешно с привличането на потенциални партньори в наскоро реновирания бизнес парк в Латвия.

Скандинавските и балтийските компании за дървообработване си сътрудничат от години. Екипът на Gateway & Partners организира няколкотърговскимисии с представители на строителния сектор от Норвегия, заинтересовани да се срещнат с потенциални латвийски доставчици, както и организирани търговски мисии в Норвегия. Имаме удоволствието да си сътрудничим с екипа на Gateway & Partners в развитието на износа на целия сектор!