Опаковане и печат

Организирали сме повече от 300 търговски срещи в различни Европейски страни за нашите клиенти от индустриите свързани с oпаковане и печат.

Организирали сме повече от 300 търговски срещи в различни Европейски страни за нашите клиенти от индустриите свързани с oпаковане и печат.

Какво казват нашите клиенти

Благодарение на Gateway&Partnersние разширихме бизнеса си в Швеция и Дания.

Като водещ производител на висококачествени пластмасови компоненти във Финландия чрез шприцованерешихме, че е време да разширим бизнеса си на френския пазар. Gateway & Partners ни помогна като се свърза и организира срещи с водещи национални и международни участници на пазара.

Gateway & Partners се превърна в един от дългосрочните партньори на Polipaks. През годините “Gateway & Partners” организира повече от 30 бизнес посещения в различни страни в Европа – Скандинавските страни, Обединеното Кралство, Ирландия, Франция, Холандия и Швейцария. Общо бяха организирани над 200 срещи с потенциални бизнес партньори от различни индустрии, използващи пластмасови опаковки.

Gateway & Partners организира B2B matchmaking събитияв Норвегияза 13 членове на турския клъстер за опаковъчни материали. По време на събитията фирмите се срещнаха с водещи търговци на едро идребно, както и с производители на различни продукти, които използват пластмасови опаковъчни материали. Общо 53 скандинавски компании присъстваха на събитията и211 срещи се състояха в Копенхаген, Осло и Стокхолм. В допълнение към събитието, бяха извършени общо 7 отделни проучвания, по едно за всеки от 7-те пазари, което включва информация за размера на пазара, данни за международната търговия, тенденциите в потреблението, списък на потенциални партньори за сътрудничество и конкуренти, налични продукти на пазарите, цените на продуктите и др. Отлична работа на екипа!