Investeeringute leidmine

Jätkusuutlikuse uuring
Investeeringu pakkumise arendamine
Investeeringute leidmine

Teostatavusuuring  uuring

Selleks, et investoreid ligi meelitada, on esmalt oluline koostada analüüs, mis toob välja ettevõtte konkurentsieelised ja investeeringu majandusliku kasulikkuse. Samuti on oluline täpsustada, mis regioonist ja tööstusest võiksid investorid pärineda. Seejärel koostame pakkumise, mis hiljem aitaks kaasa investeeringute ligimeelitamisele.

• Kogume investeeringu tarbeks vajaliku info, mis aitab identifitseerida konkurentsieelise.
• Valmistame investeeringule tulevikuprognoosiga kulu-tulu analüüsi.
• Soovitame investori profiili – tööstusharu, regioon, suurus, ärisektor.
• Valmistame ette sisendi investeeringu pakkumuseks.

Investeeringu pakkumise arendamine

Selleks, et ligi meelitada potentsiaalseid investoreid, on oluline koostada kvaliteetne pakkumus, mis tekitab potentsiaalsetes investorites koheselt huvi ning määratleb äri kasvupotentsiaali.

• Kogume vajaliku taustainformatsiooni.
• Arvutame välja finantssiduvused.
• Koostame pakkumise.

Investeeringute leidmine

Investeeringute leidmine on väga oluline riiklikele organisatsioonidele, omavalitsustele ja eraettevõtjatele. Investeeringute leidmiseks analüüsime investeeringu pakkumist, identifitseerime investori profiili ja riigi, tutvustame pakkumist potentsiaalsetele investorite ja toetame läbirääkimisi.

• Analüüsime pakkumist, viime läbi jätkusuutlikkuse analüüsi ja koostame investeeringu pakkumise.
• Identifitseerime potentsiaalsed investorid – tööstusharu, regioon, suurus, ärisektor.
• Kommunikeerime ja tutvustame pakkumist potentsiaalsetele investoritele.
• Korraldame kohtumised mõlema osapoole vahel.
• Organiseerime investori külastused.
• Juhime investeeringu kommunikatsiooni ja kontrolli.