Rinkos Analitika

Rinkos tyrimai
Kiekybinės ir kokybinės klientų apklausos. Konkurentų analizė.
Nuolatinis rinkos ir pardavimų potencialio stebėjimas

Rinkos tyrimai

Rinkos tyrimų projektai leidžia išanalizuoti ir pateikti tikslinės rinkos ypatybes, kurios yra vienas svarbiausių elementų kuriant strategiją ir priimant su ja susijusius sprendimus.

Mes:

 • Paruošime rinkos apžvalgą, išanalizuosime pagrindines rinkos tendencijas

 • Nustatysime rinkos dydį, rinkos žaidėjų dalis, išanalizuosime santykį tarp importo ir vietinės produkcijos

 • Išanalizuosime tikslinei rinkai būdingas tendencijas ir konkurencingumą

 • Išanalizuosime ir pateiksime geriausias segmentavimo ir pozicionavimo galimybes

 • Identifikuosime efektyviausius pardavimo kanalus, kuriais pasieksite tikslinį vartotoją

 • Atliksime interviu su tikslinės rinkos ekspertais, išanalizuosime statistinius duomenis ir surinksime visą įmanomą informaciją, kad galėtume jums pateikti visapusišką tikslinės rinkos analizę

 • Palyginsime keletą rinkų, kad galėtume jums pasiūlyti geriausią alternatyvą

 • Paruošime vizualizuotas rinkos tyrimų ataskaitas, o pagrindines išvadas pateisime prezentacijoje

Kiekybinės ir kokybinės klientų apklausos. Konkurentų analizė.

Ši paslauga padės jums suprasti kaip klientai vertina jūsų produktą/paslaugą, palyginti jūsų siūlomą asortimentą su rinkos konkurentais ir identifikuoti potencialių klientų lūkesčius bei poreikius.

Mes:

 • Atliksime apklausas su jūsų potencialiais klientais, tam kad suprastume rinkos poreikius ir jūsų produkto/paslaugos tinkamumą rinkai. Apklausas atliksime pasitelkdami Focus grupes, individualius interviu ar CATI/CAPI metodologijas.
 • Apklausime jūsų jau esamus klientus tam, kad galėtume identifikuoti jūsų stipriąsias puses ir sritis, kurias galima stiprinti
 • Palyginsime jūsų siūlomus produktus/paslaugas su rinkos konkurentų produktais/paslaugomis
 • Parengsime rekomendacijas tolimesniam produktų/paslaugų vystymui, tam, kad būtų patenkinti tiek esami tiek nauji klientų poreikiai

Nuolatinis rinkos ir pardavimų potencialio stebėjimas

Mes nuolatos stebime jūsų tikslines rinkas, tam, kad galėtume jums pateikti naujausią informaciją apie rinkos tendencijas, pokyčius, klientų poreikius, konkurentų veiksmus. Tai leidžia jums visuomet žinoti naujausią informaciją apie pokyčius tikslinėje rinkoje ir atitinkamai priimti reikalingus strateginius sprendimus.

Mes:

 • Identifikuosime, kokią tikslinę informaciją jums reikia sekti – kas mėnesį, kas ketvirtį ar rečiau
 • Surinksime reikiamą informaciją jūsų tikslinėse rinkose iš patikimiausių vietinių šaltinių
 • Apibendrinsime ir pateiksime jums visą reikalingą informaciją susijusią su jūsų verslu tikslinėse rinkose

Rinkos tyrimai yra svari pagalba kiekvienam verslui. Aktualios informacijos gavimas ir surinkimas apie svarbias rinkas, leidžia įmonei toliau dirbti ties plėtros strategija ir priimti teisingus sprendimus jos įgyvendinimui. Pastovūs ir sistemiški rinkos tyrimai leidžia gauti išsamią apžvalgą apie besivystančias rinkas konkrečiose verslo nišose, pastebėti galimus konkurentų veiksmus ir laiku pasiruošti esant įvairiems pokyčiams rinkoje.

Vienas svarbiausių rinkos tyrimų metodų yra rinkos analizė. Šis analizės būdas padeda įmonėms įgyti daugiau žinių apie rinkos faktorius, galimybes, potencialius pavojus, rinkos segmentus, produktų ar paslaugų poreikį bei kliento lūkesčius ir t.t. Tinkamas informacijos naudojimas ir žvelgimas į esamus duomenis iš ateities perspektyvos, padidins jūsų įmonės konkurencingumą ir padės įeiti į naujas rinkas.

Rinkos tyrimai ir analizė yra paslauga, kurią turi atlikti profesionalai, kuriems tai yra kiekvienos dienos užduotis. Tai užtikrina informacijos saugumą bei patikimus rezultatus. Negana to, gausite informaciją ir praktinius patarimus, kaip pagerinti įmonės plėtros strategiją.

Rinkos tyrimų ir analizės paslaugos apima:

 • rinkos  apžvalgos paruošimas, svarbiausių ekonominių veiksnių ir rinkos tendencijų ypatybių nustatymas;
 • rinkos dydžio nustatymas, rinkos analizė palyginant importo ir vietinės rinkos gamybos apimtis bei rinkos dalis;
 • konkrečių pramonės šakų plėtros galimybių ir konkurencingumo analizė;
 • rinkos segmentavimas ir pozicionavimas;
 • rinkos tyrimai, identifikuojant efektyviausius pardavimo kanalus ir prioritetinius klientus;
 • ekspertų apklausos, statistinių duomenų analizė ir informacijos iš įvairių šaltinių gavimas;
 • skirtingų rinkų analizė bei palyginimas ieškant tinkamiausios rinkos kliento poreikiams;
 • rinkos ataskaitų rengimas vizualiu pristatymo formatu.

 

Siekdami suprasti, kaip klientai vertina jūsų paslaugas ir kokie būtų potencialių klientų poreikiai, siūlome kokybines ir kiekybines klientų apklausas ir konkurentų palyginimą. Tai yra papildomų rinkos tyrimų atveju.

Kokybinių ir kiekybinių klientų apklausų ir konkurentų palyginimo paslauga apima:

 • Potencialių klientų apklausa, siekant nustatyti jų poreikius bei jūsų produkto ar paslaugos tinkamumą, naudojant skirtingus apklausos metodus (tikslinė grupė, asmeniniai pokalbiai, CATI arba CAPI);
 • Apklausos su jūsų esamais klientais, siekiant nustatyti stipriąsias ir silpnąsias puses;
 • Jūsų ir konkurentų siūlančių analogiškas paslaugas pasiūlymų palyginimas;
 • Profesionalios ataskaitos parengimas.

 

Rinkos tyrimai ir rinkos analizė yra nenutrūkstamas procesas, todėl mes siūlome reguliarią rinkų ir pardavimo galimybių stebėseną. Esant poreikiui, galime teikti ataskaitas kasdien, kas mėnesį, kas ketvirtį arba kasmet. Nauda jums – naujausia rinkos informacija apie klientus, konkurentus ir rinkos tendencijas. Tai padės jums priimti strategiškai geriausius sprendimus tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu.