Investīciju piesaiste

Iespējamību izpēte
Investīciju piedāvājuma attīstīšana
Investoru piesaiste

Iespējamību izpēte

Lai piesaistītu investorus, ir nepieciešams veikt latvijas investīciju un ārzemju investīciju jomas analīzi ar mērķi noskaidrot uzņēmuma priekšrocības tirgū, investīciju ekonomiskos ieguvums, kā arī precizēt reģionus un industrijas, kuru pārstāvji varētu kļūt par potenciālajiem investoriem. Pēc izpētes veikšanas nodrošinām investīciju piedāvājuma sagatavošanu, lai ieliktu pamatus veiksmīgam investīciju piesaistes procesam.

Mēs:

 • Ievāksim svarīgāko informāciju par investīcijām ar mērķi noskaidrot uzņēmuma konkurējošās priekšrocības

 • Veiksim investīciju ieņēmumu-izdevumu analīzi un to nākotnes prognozes

 • Analizēsim un ieteiksim investoru profilu – industriju, reģionu, izmēru, biznesa segmentu

 • Sagatavosim datus investīciju piedāvājuma attīstīšanai

Investīciju piedāvājuma sagatavošana

Lai piesaistītu potenciālos investorus, ir svarīgi sagatavot augstas kvalitātes piedāvājumu, kuram uzreiz tiks izrādīta interese, kā arī precizēt investīciju biznesa potenciālu.

Mēs:

 • Ievāksim visu nepieciešamo informāciju
 • Aprēķināsim visas finanses
 • Sagatavosim investīciju piedāvājumu

Investīciju piesaiste

Investīciju piesaiste ir ļoti svarīga valsts iestādēm, pašvaldībām un privātajām organizācijām. Sniedzot pakalpojumu, kas saistīts ar investīciju piesaisti, mēs veiksim investīciju piedāvājumu analīzi, identificēsim investoru profilus un valstis, iepazīstināsim potenciālos investorus ar Jūsu piedāvājumu un uzsāksim sarunas.

Mēs:

 • Veiksim investīciju piedāvājuma analīzi, iespējamību analīzi un sagatavosim investīciju piedāvājumu
 • Identificēsim potenciālos privātos investorus – industrijas, izmēru, profilu, valsti
 • Komunicēsim un prezentēsim Jūsu piedāvājumu potenciālajiem investoriem
 • Organizēsim investīciju piesaistes tikšanos starp abām iesaistītajām pusēm
 • Organizēsim investoru vizītes uz Jūsu atrašanās vietu
 • Komunicēsim ar potenciālo investoru pēc tikšanās