Kvalitatīvas tirgus izpētes pamatprincipi

Kvalitatīvas tirgus izpētes pamatprincipi

Vai vēlieties uzzināt, kāpēc, kā un kad veikt tirgus izpēti Jūsu uzņēmumam? Vai vēlieties uzzināt, kāpēc patērētāji nepērk Jūsu produktus vai pakalpojumus? Vai varbūt plānojiet ieviest jaunu produktu, pakalpojumu vai pat mārketinga kampaņu, bet neesiet pārliecināts, ko vēlas Jūsu patērētāji?

Lai atbildētu uz iepriekš minētajiem jautājumiem – būs nepieciešama patērētāju palīdzība. Bet kā ievāksiet šos datus? Šajā gadījumā un daudzās citās Jūsu uzņēmējdarbības situācijās tirgus izpēte ir veids, kā iegūt visas nepieciešamās atbildes. Kvalitatīva tirgus izpēte ļauj uzņēmumiem noteikt klientu vajadzības, ģenerēt idejas par produkta/pakalpojuma uzlabošanu vai paplašināšanu, un saprast, kā tas iederas klientu ikdienā.

Kas ir tirgus izpēte?

Tirgus izpēte tiek definēta kā jauna produkta vai pakalpojuma iespējamības novērtēšanas process, veicot izpēti tieši ar potenciālajiem patērētājiem. Šī metode ļauj organizācijām vai uzņēmumiem atklāt savu mērķa tirgu, apkopot viedokļus un pieņemt pamatotus lēmumus.

Tirgus izpēti var veikt pašas organizācijas vai uzņēmumi, vai arī to var uzticēt aģentūrām, kurām ir pieredze šajā procesā. Tirgus izpētes galvenais mērķis ir izprast un izpētīt tirgu, kas saistīts ar konkrētu produktu vai pakalpojumu, lai izlemtu, kā auditorija reaģēs uz produktu vai pakalpojumu. Informāciju, kas iegūta, veicot tirgus izpēti, var izmantot, lai pielāgotu mārketinga/reklāmas darbības vai, lai noteiktu, kādas ir patērētāju prioritātes/prasības (ja tādas ir).

Tirgus izpētes metodes un piemēri

Neatkarīgi no tā, vai uzņēmums vēlas noskaidrot patērētāju iepirkšanās paradumus vai to, cik liela ir varbūtība, ka patērētāji maksās noteiktu cenu, tirgus izpēte palīdz izdarīt nozīmīgus secinājumus.

1. Primārā tirgus izpēte

Primārā tirgus izpēte ir process, kurā organizācijas vai uzņēmumi sazinās ar galapatērētājiem vai nolīgst trešo personu, lai veiktu attiecīgus pētījumus datu vākšanai. Savāktie dati var būt kvalitatīvi dati (dati, kas nav skaitliskie dati) vai kvantitatīvi dati (skaitliskie vai statistiskie dati). Kādreiz šo metodi veica, izmantojot pildspalvu un papīru. Tagad tā ir attīstījusies līdz strukturētu tiešsaistes aptauju nosūtīšanai respondentiem, lai gūtu noderīgu ieskatu. Izmantojot labi strukturētu mehānismu, datus ir viegli apkopot.

2. Sekundārā tirgus izpēte

Sekundārā tirgus izpēte ir process, kurā tiek apkopoti dati, kas jau ir publicēti citos avotos. Šāda veida pētījumus var izmantot, lai apkopotu informāciju par patērētājiem, konkurentiem un tirgus tendencēm.
Pirmkārt, tā parasti ir lētāka nekā primārā izpēte. Otrkārt, to var veikt ātrāk nekā primāro pētījumu. Treškārt, tā var sniegt plašu pārskatu par tirgu vai nozari. Tomēr dati var neatbilst Jūsu konkrētajām vajadzībām, būt novecojuši vai sliktas kvalitātes.

Kā notiek tirgus izpēte jaunu produktu vai pakalpojumu izstrādē?

Tirgus izpēte jaunu produktu/pakalpojumu izstrādē var būt vērsta uz dažādām jomām. Jūs variet izpētīt tirgus dzīvotspēju, pieprasījumu pēc Jūsu iecerētā produkta vai pakalpojuma, īpašības, ko meklē mērķgrupa, un, piemēram, noteikt cenu. Izpēte ir saistīta ar iespēju apzināšanu un noskaidrošanu, vai ir vērts īstenot produkta ideju. Un, ja jā, tad kā to izdarīt vislabākajā veidā. Runa ir ne tikai par to, ko dara konkurenti, bet arī par to, vai mērķauditorija būtu gatava tērēt naudu. Jūs variet arī iedziļināties tirgus tendencēs, lai noteiktu labākos veidus, kā pārdot savu produktu.

Konkurentu salīdzināšana

Tas ir noderīgs veids, kā izprast sava uzņēmuma stiprās un vājās puses, kā arī iespējamās jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi. Tas var arī palīdzēt sekot līdzi tam, ko dara Jūsu konkurenti un kā tie varētu ietekmēt Jūsu tirgus daļu.

Salīdzinot konkurentus, ir dažas galvenās lietas, kas jāņem vērā:

• Cenas noteikšana: Šī, iespējams, ir visredzamākā salīdzināšanas joma, taču tā ir arī viena no vissvarīgākajām. Ja Jūsu konkurents pārdod līdzīgu produktu vai pakalpojumu par zemāku cenu nekā Jūs, tā varētu būt liela problēma.

• Kvalitāte: Tas ir vēl viens svarīgs apsvērums. Ja Jūsu konkurenta produkts vai pakalpojums ir kvalitatīvāks par Jūsu, tas var samazināt Jūsu tirgus daļu.

• Atrašanās vieta: Tas ir svarīgi uzņēmumiem, kas ir fiziski pārstāvēti. Ja Jūsu konkurents atrodas ērtākā vietā, tas var aizvilināt klientus prom no Jums.

• Akcijas un mārketings: Tas ir labs veids, kā noskaidrot, kādas stratēģijas izmanto Jūsu konkurenti, lai sasniegtu savu mērķa tirgu. Ja viņi dara kaut ko, kas labi darbojas, iespējams, Jūs vēlētos apsvērt iespēju pārņemt līdzīgu stratēģiju.

Mērķa tirgus noteikšana

Vienkāršiem vārdiem sakot, ne visus produktus un pakalpojumus var patērēt visi, jo tiem ir atšķirīgs patērētāju kopums, kas vēlas iegādāties šo produktu. Mērķa tirgus noteikšanā ir iesaistīti dažādi posmi. Pirmais ir izprast klienta problēmu. Kad tas ir izdarīts, var noteikt klientus, kuri ir ieinteresēti šajā produktā vai pakalpojumā. Piemēram, Jūs ražojiet ūdens attīrītājus – tādējādi Jūs risiniet piesārņota ūdens kvalitātes problēmu. Mēs zinām, ka lauku mājām nav regulāra ūdens pieslēguma, un ūdens, ko tās iegūst no pazemes, ir lielākoties netīrs. Tāpēc ūdens attīrītāju ražotājiem ir plašas iespējas ienākt šajā segmentā. Nākamais solis ir izprast savus klientus atkarībā no reģiona, ienākumu līmeņa utt. Vienmēr domājiet par tirgu, pārziniet savus konkurentus un cenu.