სერვისები

რა გჭირდებათ როდესაც ფიქრობთ საერთაშორისო განვითარებაზე? უახლესი საბაზრო კვლევები და სათანადო ბიზნეს პარტნიორები. ეს სწორედ ის მომსახურებაა, რასაც ჩვენ გთავაზობთ. ჩვენ გთავაზობთ რეალურ შედეგებს. ჩვენ ვზოგავთ თქვენს დროს და ფულს ახალ ბაზრებზე შესვლისას.

ექსპორტის ხელშეწყობა

გაყიდვები და კლიენტის მოზიდვა
B2B ღონისძიებები
ექსპორტის მართვა

ბაზრის კვლევა

ბაზრის კვლევა და ანალიზი
ხარისხობრივი და რაოდენობრივი კვლევები და კონკურენტების ანალიზი
ბაზრისა და გაყიდვების მონიტორინგი

ინვესტიციების მოზიდვა

ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა
საინვესტიციო წინადადების შემუშავება
ინვესტიციების მოზიდვა

განათლება ექსპორტის სფეროში

მასტერკლასი ექსპორტის სფეროში
ექსპორტის აკადემია
ექსპორტის სახელმძღვანელო

საექსპორტო ბრენდის განვითარება

ბრენდის განვითარება
მარკეტინგული მასალების მომზადება
სავაჭრო გამოფენების ორგანიზების მხარდაჭერა