Inteligența pieței

Analize și Studii de Piață
Sondarea Calitativă și Cantitativă a Clienților și Benchmarking
Monitorizarea Pieței și a Lead-urilor de Vânzări

Analize și Studii de Piață

Proiectele de cercetare a pieței oferă o perspectivă clară asupra specificului pieței, vitală pentru luarea deciziilor și stabilirea strategiilor.

Cum acționăm:

 • Elaborăm o prezentare generală a pieței, identificăm semnalele și tendințele economice cheie

 • Estimăm dimensiunea pieței, examinăm datele producției de import vs producție locală și cotele de piață

 • Analizăm evoluțiile specifice din industrie și concurență

 • Studiem Segmentarea Pieței și Poziționarea Produsului

 • Identificăm canalele de vânzare pe piață și clienții cheie

 • Realizăm interviuri cu experți, analizăm date statistice, colectăm informații din diverse surse

 • Comparăm câteva piețe și recomandăm piața cu cel mai mare potențial

 • Prezentăm rapoarte de piață prin intermediul unui format de vizualizare profesionist, rezumativ

Sondarea Calitativă și Cantitativă a Clienților și Benchmarking

Acest serviciu vă ajută să înțelegeți modul în care clienții vă apreciază serviciul, să comparați oferta Dvs. cu cea a concurenței și să identificați preferințele potențialilor clienți.

Cum acționăm:

 • Intervievăm clienții potențiali pentru a înțelege nevoile pieței și segmentul de piață care poate fi abordat, prin utilizarea metodologiilor Focus Groups, interviu față în față, interviu telefonic (CATI)sau chestionar (format electronic) față în față (CAPI).
 • Realizăm interviuri cu actualii Dvs. clienți pentru a identifica punctele forte ale afacerii și aspectele care necesită îmbunătățire
 • Analizăm prin comparație oferta Dvs. cu cea a concurenței – benchmarking
 • Recomandăm direcția de evoluție a organizației pentru a satisface nevoile clienților actuali și potențiali
 • Prepare a professional deliverable

Monitorizarea Pieței și a Lead-urilor de Vânzări

Colectăm noi date privind principalele tendințe în preferințele clienților, în mediul concurențial și în industria din piețele țintă. Cunoașterea la zi a pieței este vitală în luarea deciziilor strategice și reacționarea la dinamica acesteia.

Cum acționăm:

 • Identificăm informații relevante pentru afacerea Dvs. care necesită monitorizare continuă – lunară, trimestrială sau anuală
 • Adunăm informații provenite din sursele locale ale mai multor piețe
 • Sumarizarea și furnizarea într-un format compact a datelor relevante pentru businessul Dvs.

Cercetarea de pieță reprezintă un instrument important pentru sprijinirea dezvoltării oricărei afacere. Colectarea informațiilor relevante despre potențialele piețe oferă un suport major la dezvoltarea ulterioară a strategiei companiei și la luarea deciziilor corecte pentru realizarea acesteia. Cercetarea periodică și sistematică a pieței permite obținerea imaginii de ansamblu a evoluției fiecărei nișe de business, a posibilelor scenarii de acțiuni din partea concurenților și pregătirea companiei în timp util pentru diferite tipuri de schimbări apărute pe piață.

Una dintre cele mai importante metode de cercetare a pieței este analiza pieței, care permite obținerea unor informații mai detaliate despre factorii de piață, oportunitățile, potențialele amenințări, segmentele de piață, nevoile de produse sau servicii, nevoile clienților etc. Utilizarea corespunzătoare a acestor date vă va ajuta să creșteți competitivitatea companiei și să cuceriți noi piețe.

Cercetarea și analiza pieței este un serviciu care trebuie executat de profesioniști, pentru care acest exercițiu este o sarcină zilnică. Acesta garantează rezultate sigure și fiabile; chiar mai mult, veți primi consultări și recomandări practice pentru îmbunătățirea strategiei de dezvoltare a companiei.

Serviciile privind analiza și cercetarea de piață:

 • Pregătirea unui raport de piață, identificarea principalilor factori economici și a caracteristicilor tendințelor pieței;
 • Evaluarea mărimii pieței, analiza pieței prin compararea volumelor de import și de producție internă, precum și a cotelor de piață;
 • Analiza dezvoltării și competitivității industriilor specifice;
 • Segmentarea și poziționarea pieței;
 • Cercetarea pieței, identificarea celor mai eficiente canale de vânzări și a clienților prioritari;
 • Intervievarea experților, analiza datelor statistice și obținerea de informații din diverse surse;
 • Analiza pieței prin compararea diferitelor piețe și identificarea celor mai potrivite piețe în dependență de nevoile clienților;
 • Pregătirea rapoartelor despre piață într-un format de prezentare vizuală.

 

Pentru a înțelege modul în care clienții vă evaluează serviciile și care ar fi nevoile potențialilor clienți, vă oferim studii calitate și cantitative privind satisfacția clienților dvs. și compararea rezultatelor cu cele ale concurenților dvs. Acest serviciu reprezintă un studiu suplimentar al pieței.

Sondajele calitative și cantitative privind satisfacția clienților și compararea rezultatelor cu concurenții dvs. includ:

 • Un sondaj al clienților potențiali pentru a determina nevoile și compatibilitățile produsului sau serviciului dvs. folosind diferite metode de intervievare (focus grup, one-on-one, CATI sau CAPI);
 • Interviuri cu clienții dvs. actuali pentru a determina punctele tari și punctele slabe;
 • Compararea ofertelor dvs. și a concurenților direcți/similari;
 • Pregătirea raportului profesional.

 

Cercetarea pieței și analiza de piață asociată sunt un proces continuu, oferim astfel o monitorizare regulată a pieței și a potențialului de vânzări. După necesitate, oferim rapoarte cu periodicitate zilnică, lunară, trimestrială sau anuală. Beneficiul dvs. constă în monitorizarea celor mai recente informații de piață despre clienți, concurenți și tendințele pieței. Acest lucru vă va permite să luați strategic cele mai bune decizii, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.