Разработване на бранд визия за целта на износа

Разработване на бранд визия

Първото впечатление е важно, не само при човешките взаимоотношения, но и в международния бизнес/търговия. Когато растат в други държави, фирмите често имат нужда от обновяване на техния корпоративен бранд и/или понякога – дори и от разработката на нов бранд. Екип от наши експерти, заедно с доказали се дизайнери, ще подготви Вашата бранд визия за международния пазар.

Ние ще:

 • Направим преглед и ще определим ключовите характеристики на Вашия бранд
 • Визуализираме идентичността на Вашия бранд чрез лого, цветове, шрифтове и др.
 • Подготвим основни маркетингови материали
 • Ще Ви насочим относно изграждането на корпоративна идентичност на Вашата компания

Разработка на маркетинг материали

Ние можем да разработим всички необходими маркетинг инструменти (презентация, сайт, каталог, брошури или продуктово портфолио), за навлизането на нови пазари. Нашият екип, не само ще Ви предостави всички тези маркетинг материали, а ще Ви помага през цялото време на проекта.

Ние ще:

 • Разработим дизайна на Вашата интернет страница, насочена към привличане на чуждестранни партньори
 • Създадем маркетинг материали (търговска презентация, продуктов каталог, брошури и др.)
 • Обновяваме всички необходими маркетинг инструменти периодично

Подкрепа при търговски мисии/панаири

Изложенията все още са ключови места, където международният бизнес се среща и комуникира. Нашият екип от маркетинг специалисти ще Ви помогне да се подготвите за участие в подобен тип събитие.

Ние можем да:

 • Разработим дизайна на щанда, както и презентации, брошури, мостри и подаръци
 • Поканим и уговорим срещи със съществуващи и нови партньори на изложението
 • Присъстваме и помагаме на Вашите представители по време на панаира
 • Продължим комуникацията с потенциалните партньори след изложението