Обучение на тема външна търговия/износ

Export Masterclass

Развитието на международните пазари е в основата на изграждането на дългосрочна и здрава връзка между търгуващите страни. Нашият Export Masterclass предоставя всички основни механизми за развитието и поддържането на бизнес връзки. С продължителност от един до два дни, курсът е подходящ за търговски управители и директори на фирми. Разбира се, при интерес, може да бъде организиран и за по-голяма аудитория.

Курсът покрива една или няколко от следните теми:

  • Планиране и стратегия за износ
  • Адаптиране на бранда и разработване на маркетинг стратегия за международния пазар
  • Износ и връзки с клиентите

Export Academy

Петдневната академия е интензивна обучителна програма, която има за цел да подготви местни фирми за международен растеж. По време на академията Директорите и Търговските управители се обучават не само от специалисти в областта, но и от други успешни износители: анализират се бизнес практики, правят се практически упражнения и се дискутират решения на потенциалните трудности.

Export Academy включва следните теми:

  • разработване на успешна външнотърговска стратегия и план
  • проучване на пазара и експертна оценка
  • разработване маркетингова и продуктова стратегия
  • привличане на търговски пaртньори и участие в търговски посещения
  • Развитие на връзките с клиентите и преговори
  • Практически съвети, свързани с логистика, тарифи, митници, правни отношения и методи за финансиране

Export Handbook

Export Handbook е наръчник, който обхваща основни теми свързани с поетапното развитие на местните фирми износители.

В момента екипът ни работи по актуализирането на наръчника.