Привличане на инвестиции

Технико-икономическo изследване

За да се привлекат инвеститори е необходимо да се направи анализ на инвестиционния потенциал с цел да се определят конкурентните предимства, икономическите ползи от инвестициите, както и да се идентифицират регионите и индустриите, от които биха. Могли да дойдат потенциалните инвеститори. След това се изготвя инвестиционното предложение, което има за цел да положи основите на един безпроблемен процес на привличане на инвестиции.

Ние ще:

 • Съберем актуална информация, за да определим конкурентните предимства.
 • Подготвим прогноза за възвръщаемостта на бъдещата инвестиция
 • Предложим сегментация на инвеститорите по индустрия, регион, големина
 • Подготвим необходимите данни за съставянето на инвестиционно предложение

Подготвяне на инвестиционно предложение

За да се привлекат потенциални инвеститори, изключително важно е да се подготви адекватно инвестиционно предложение, което да привлече интереса на клиента от самото начало.

Ние ще:

 • Съберем цялата необходима информация
 • Изчислим финансовата инвестиция
 • Подготвим инвестиционното предложение

Привличане на инвестиции

Привличането на инвестиции е сред най-приоритетните задачи на държавните организации, на общините, както и на частните фирми.

Ние ще:

 • Анализираме възможносттите за инвестиции, ще подготвим цялостен технически и финансов анализ и ще подготвим инвестиционното предложение
 • Сегментираме потенциални инвеститори по– индустрия, големина, профил, държава
 • Говорим и представим предложението на потенциални инвеститори
 • Насрочим срещи между двете страни
 • Организираме посещения на инвеститорите на място
 • Бъдем част от инвестиционните преговори когато е необходимо